fbpx
Đang xem từ khóa "Giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa 2019"

Giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa 2019

Bảng giá Vật liệu Xây dựng tại Khánh Hòa Quý III – 2019

Sở Xây Dựng và Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quý III - 2019. Bảng giá VLXD Khánh Hòa Quý III 2019 là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở trong việc lập và quản lý…