Giá bán điện mới thuê nhà Nha Trang

Ảnh minh họa
18/10/2018 12:04

Từ ngày 26-10-2018, người thuê trọ như sinh viên, công nhân sẽ được mua điện theo đúng giá quy định của Nhà nước. Đây là điểm đáng chú ý trong Thông tư 25 sửa…

lên đầu trang