fbpx
Đang xem từ khóa "Ghi tên thành viên gia đình trong sổ đỏ"

Ghi tên thành viên gia đình trong sổ đỏ

Ngưng quy định ghi tên thành viên gia đình trong sổ đỏ

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Tổng cục Quản lý Đất đai hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư 53/2017 có hiệu lực từ ngày 5-12. UBND các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có…