Ghi tên thành viên gia đình trong sổ đỏ

20170418151637 so do
05/12/2017 02:27

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Tổng cục Quản lý Đất đai hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư 53/2017 có hiệu lực từ ngày 5-12. UBND các cấp, Sở Tài nguyên và…

lên đầu trang