Thứ hai, 18/10/2021

Gabrielle Vassal Nha Trang

Quang cảnh một buổi họp chợ
31/12/2018 04:27

Bà Gabrielle Vassal, một người Âu châu từng sống ở Nha Trang đầu thế kỷ 20 đã miêu tả lại Nha Trang khá chi tiết trong tập hồi ký của bà. Nhờ vậy, chúng…

lên đầu trang