Đang xem từ khóa "Đường quanh chợ Đầm"

Đường quanh chợ Đầm

Nhiều đường quanh chợ Đầm xuống cấp

Hiện nay, nhiều tuyến đường xung quanh chợ Đầm thuộc 2 phường Xương Huân và Vạn Thạnh (TP. Nha Trang) đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn đi lại, mất mỹ quan đô thị. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được nâng cấp, sửa…