Thứ hai, 27/09/2021

Đường Khánh Hòa Đà Lạt

Khánh Hòa đầu tư hơn 7,7 tỷ lắp đặt điện chiếu sáng đường Đà Lạt - Nha Trang
31/07/2020 03:56

Hội Đồng Nhân Dân huyện Diên Khánh, Khánh Hòa vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Điện chiếu sáng Quốc lộ 27C (đường Nha Trang – Đà Lạt). Tổng mức đầu tư…

lên đầu trang