Đang xem từ khóa "Đường hoa giấy Bạch Thái Bưởi"

Đường hoa giấy Bạch Thái Bưởi

Con đường hoa lãng mạn sát biển Nha Trang

Con đường hoa lãng mạn sát biển Nha Trang này là đường Bạch Thái Bưởi, nằm ở bờ kè Hòn Rớ, xã Phước Đồng. Đường hoa Bạch Thái Bưởi Nha Trang nổi tiếng với 2 hàng hoa giấy đan kín nhau cùng cư dân hiền lành, mang lại cảm giác thư giãn và…