Thứ tư, 01/12/2021

Dương Hiến Quyền Nha Trang

Đường Ba Làng là một trong những địa điểm lâu đời được nhiều người dân Nha Trang biết đến
20/10/2019 01:18

Thành phố Nha Trang đang đề nghị tỉnh Khánh Hòa đổi tên cả hai con đường Ba Làng và Dương Hiến Quyền, tại phường Vĩnh Hòa. Theo chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa Trần…

lên đầu trang