Đường Hàn Thuyên Nha Trang

Hiện trạng đường Pasteur Nha Trang
21/08/2017 12:19

Dự kiến cuối tháng 8, TP. Nha Trang sẽ triển khai thi công đường Hàn Thuyên và mở rộng đường Pasteur. Một trong những vấn đề UBND TP. Nha Trang xem xét kỹ lưỡng…

lên đầu trang