Đường Đoàn Trần Nghiệp Nha Trang

Đường Đoàn Trần Nghiệp đoạn chưa mở rộng.
06/09/2018 03:34

Lâu nay, TP. Nha Trang đã rất thành công trong việc vận động người dân hiến đất mở các tuyến đường nội thị. Tuy nhiên, đối với đường Đoàn Trần Nghiệp, Cao Văn Bé…

lên đầu trang