Thứ năm, 23/09/2021

Đường Bạch Thái Bưởi

Đường hoa Bạch Thái Bưởi Nha Trang
12/04/2019 01:18

Con đường hoa lãng mạn sát biển Nha Trang này là đường Bạch Thái Bưởi, nằm ở bờ kè Hòn Rớ, xã Phước Đồng. Đường hoa Bạch Thái Bưởi Nha Trang nổi tiếng với…

lên đầu trang