Đang xem từ khóa "Đường 23/10 Nha Trang"

Đường 23/10 Nha Trang

Sự tích tên gọi “MẢ VÒNG” tại Nha Trang

Người dân Khánh Hòa xưa thường truyền tụng lại có câu: “Cọp Ổ Gà, Ma Đồng Cháy”. Vùng Phước Hải xưa kia là một rừng mai vàng. Khi rừng mai còn rậm, cọp ở núi Huỳnh Ngưu tức Đồng Bò, thường xuống tìm mồi. Còn tại Mả Vòng xưa kia có một…