Dự báo thị trường 2018

Nhân viên kiểm tiền tại một chi nhánh của Bank of China. Ảnh: Reuters
20/07/2018 01:00

Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) hạ giá Nhân dân tệ ngày thứ bảy liên tiếp, đẩy giá đồng tiền này xuống đáy một năm so với USD, tại 6,7671 NDT…

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng năm 2017 (%)
11/02/2018 11:30

Năm 2017, công tác chỉ đạo điều hành giá đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2017 của Chính…

lên đầu trang