fbpx
Đang xem từ khóa "Dự án Tỉnh lộ 2"

Dự án Tỉnh lộ 2

Phê duyệt 355 tỉ đầu tư dự án Tỉnh lộ 2 Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Tỉnh lộ 2. Dự án Tỉnh lộ 2 Khánh Hòa sẽ đi từ cầu Hà Dừa đến cầu Đôi, thuộc huyện Diên Khánh. Dự án sẽ bắt đầu triển khai giải phóng mặt bằng, thi công trong năm 2019. Dự án Tỉnh lộ…