fbpx
Đang xem từ khóa "Dự án Tấn Trường Nha Trang"

Dự án Tấn Trường Nha Trang

Nhiều dự án mới được phê duyệt phía Tây Nha Trang

Ông Nguyễn Ngô - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, HĐND tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư một số dự án phát triển nhà ở tại khu vực phía tây Nha Trang theo đề xuất của UBND tỉnh. Tại thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung,…