Đang xem từ khóa "Dự án Tấn Trường Nha Trang"

Dự án Tấn Trường Nha Trang

Nhiều dự án mới được phê duyệt phía Tây Nha Trang

Ông Nguyễn Ngô - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, HĐND tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư một số dự án phát triển nhà ở tại khu vực phía tây Nha Trang theo đề xuất của UBND tỉnh. Tại thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung,…