Dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò

Đường vào di tích lịch sử căn cứ Đồng Bò hoang phế, xuống cấp
16/08/2021 12:56

Năm 2008, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai dự án “Tái hiện căn cứ Đồng Bò”, nhằm giữ gìn và phát huy giá trị Di tích lịch sử căn cứ Đồng Bò. Tuy nhiên,…

Dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò.
29/09/2018 12:53

Ngày 28-9, chủ tịch UBND TP Nha Trang vừa có kết luận thanh tra thực hiện chính sách bồi thường- hỗ trợ tái định cư liên quan đến dự án tái hiện căn cứ…

lên đầu trang