Đang xem từ khóa "Dự án phía Tây Nha Trang"

Dự án phía Tây Nha Trang

Nhiều dự án mới được phê duyệt phía Tây Nha Trang

Ông Nguyễn Ngô - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, HĐND tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư một số dự án phát triển nhà ở tại khu vực phía tây Nha Trang theo đề xuất của UBND tỉnh. Tại thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung,…

Bản đồ quy hoạch các dự án Thành phố Nha Trang

Bản đồ quy hoạch các dự án Thành phố Nha Trang là bản đồ tổng hợp các dự án phía Tây, phía Nam và Trung tâm Thành phố Nha Trang. Bản đồ thể hiện quy hoạch Nha Trang trong tương lai về sự thay đổi của các nút giao thông hiện hữu, các điểm…