Đang xem từ khóa "Dự án ở Nha Trang"

Dự án ở Nha Trang

Thu hồi Dự án Cồn Nhất Trí Nha Trang

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường khu vực Cồn Nhất Trí Nha Trang rộng 21 ha, sau 10 năm chưa thực hiện. Dự án 10 năm chưa thực hiện…