Dự án Đường Đệ

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Champarama Resort & Spa
12/04/2022 01:21

Là một trong những công trình điểm nhấn góp phần thay đổi diện mạo phía Bắc thành phố Nha Trang, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, dự án Champarama…

muong thoat lu duong de
26/08/2017 05:29

Hiện nay, đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để thực hiện các hạng mục công trình sửa chữa mương thoát lũ Đường Đệ. Mục tiêu là hoàn…

lên đầu trang