Đang xem từ khóa "Đồng Muối 2"

Đồng Muối 2

Triển khai chống ngập lụt cho khu Đồng Muối 2

UBND TP. Nha Trang đang triển khai xây dựng giai đoạn 2 hệ thống mương thoát nước chống ngập cục bộ cho khu vực Đồng Muối 2, phường Phước Long. Hệ thống này sẽ góp phần khắc phục cơ bản tình trạng ngập cục bộ vào mùa mưa ở khu vực này.…