Đang xem từ khóa "Đóng cửa hầm Đèo Cả"

Đóng cửa hầm Đèo Cả

Nợ tiền điện, hầm Đèo Cả có nguy cơ đóng cửa

Dự án BOT Đèo Cả đang nợ 2 tỉ tiền điện và đối diện nguy cơ vỡ phương án tài chính. Hai hầm đường bộ lớn nhất Việt Nam là Hải Vân và Đèo Cả có thể sẽ phải đóng cửa do không đảm bảo nguồn kinh phí vận hành. Do buộc phải tuân thủ quy định…