Đóng cửa hầm Đèo Cả

Hầm đường bộ Đèo Cả.
29/10/2018 09:47

Dự án BOT Đèo Cả đang nợ 2 tỉ tiền điện và đối diện nguy cơ vỡ phương án tài chính. Hai hầm đường bộ lớn nhất Việt Nam là Hải Vân và Đèo Cả có…

lên đầu trang