Đang xem từ khóa "Đổi sổ đỏ mới ở Khánh Hòa"

Đổi sổ đỏ mới ở Khánh Hòa

Sổ đỏ bị mất, làm sao để được cấp lại?

Mất sổ đỏ liệu có được cấp lại hay không? Nếu sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng mà cố tình báo mất để làm lại sổ mới thì sao? Thủ tục cấp lại Sổ đỏ bị mất là gì? Khoản 1 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy…

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới ở Khánh Hòa

Có nhiều trường hợp người dân muốn đổi sổ đỏ cũ sang sổ đỏ mới tại Khánh Hòa vì các mục đích khác nhau như: sổ hiện tại đã quá cũ nát, hoặc đã chỉnh lý sang tên nhiều người hay thế chấp ngân hàng muốn làm sổ mới cho đẹp dễ chuyển nhượng,…