Đang xem từ khóa "Đòi lại đất nhờ người khác đứng tên Nha Trang"

Đòi lại đất nhờ người khác đứng tên Nha Trang

Liệu có thể đòi lại đất đã nhờ người khác đứng tên?

Gia đình tôi bán nhà đất ở quê, lên thành phố mua đất. Tuy nhiên, do không có kiến thức về pháp luật nên gia đình tôi nhờ chú ruột làm thủ tục mua giùm. Nay chú tôi không trả lại đất với lý do chú đã đứng tên sở hữu. Liệu tôi có thể đòi lại…