Đang xem từ khóa "Điều tra dân số Nha Trang"

Điều tra dân số Nha Trang

Công bố kết quả điều tra dân số tại Nha Trang năm 2019

Ngày 18-10, UBND TP. Nha Trang tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo báo cáo sơ bộ, tổng số hộ tại thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 111.898 hộ (chưa tính hộ đặc thù). Tổng số nhân khẩu thành phố Nha Trang là 422.601…