Thứ năm, 23/09/2021

Điều chỉnh giá đất Khánh Hòa 2015-2019

Điều chỉnh bảng giá đất tại Nha Trang
23/01/2019 12:32

Năm 2015, UBND Tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa….

lên đầu trang