Đang xem từ khóa "Điểm đổi ngoại tệ hợp pháp tại Khánh Hòa"

Điểm đổi ngoại tệ hợp pháp tại Khánh Hòa

Những điểm đổi ngoại tệ hợp pháp tại Khánh Hòa

Hành vi đổi USD tại tiệm vàng hoặc tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ được coi là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt hành chính từ 80 đến 100 triệu đồng. Có 45 điểm đổi ngoại tệ hợp pháp tại Khánh Hòa, được ủy quyền bởi 10 Tổ…