Thứ bảy, 31/07/2021

Di dời lưới điện Diên Khánh

Thi công lưới điện nông thôn tại Diên Khánh
03/12/2020 06:59

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý phương án di dời lưới điện nông thôn ra khỏi phần đất của người dân trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, nguồn vốn để thực hiện di dời…

lên đầu trang