Đấu giá đất Diên Khánh

Hàng trăm người đến dự phiên đấu giá tại huyện Diên Khánh
08/08/2018 08:26

Sau phiên đấu giá bất thường vào đầu tháng 6/2018, 36 lô đất tại các xã Diên Bình, Diên Điền, Diên Sơn (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà) vẫn đang không có người đến…

lên đầu trang