Đất nhà nước Khánh Hòa

Các thửa đất nhỏ, hẹp do nhà nước quản lý sẽ được giao, cho thuê cho người dân sử dụng. Ảnh minh họa
20/01/2021 10:05

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất…

lên đầu trang