Đang xem từ khóa "Đất không có lối đi"

Đất không có lối đi

Khi Đất không có lối đi: Luật nói gì?

Trên thực tế, có không ít trường hợp chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra. Hay nói cách khác, khi đất không có lối đi thì phải làm sao? Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc…