Đang xem từ khóa "Đất Diên Hòa"

Đất Diên Hòa

Sức hút từ xã Diên Hòa – Diên Khánh

Diên Khánh đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để công nhận là đô thị loại IV vào cuối năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc huyện Diên Khánh sẽ trở thành Thị xã trong tương lai gần và có rất nhiều xã trực thuộc được hưởng lợi từ sự kiện…

Sốt đất vùng nông thôn Diên Khánh

Thời gian gần đây, cuộc sống của người dân ở nhiều vùng nông thôn Diên Khánh đảo lộn vì sốt đất. Giá đất Diên Khánh, nhất là đất nông nghiệp hiện nay đã tăng gấp 2, thậm chí gấp 3 so với năm trước. Nông dân phất lên nhờ bán đất Gia đình…