Cứu nạn hàng hải Việt Nam

Tàu cứu nạn tại Khánh Hòa liên tục ra khơi cứu tàu nước ngoài

Trưa 6-2, Tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV… Đọc thêm

06/02/2021