Thứ bảy, 24/07/2021

Cựu chiến binh lắp xà đơn

Các bộ xà đơn được ông Thanh lắp đặt tại trường học ở Khánh Hòa
22/07/2020 12:31

Gần 20 năm nay, cựu chiến binh Nguyễn Thi Thanh (64 tuổi, ở số 72 Yersin, Nha Trang) đi khắp nơi, tìm mọi cách, làm mọi việc để đưa môn tập xà đơn vào…

lên đầu trang