Thứ bảy, 24/07/2021

Cựu binh Mỹ Ken Thompson

Bộ ảnh Nha Trang nửa thế kỷ trước bằng máy bay
26/08/2019 08:52

Bộ ảnh Nha Trang nửa thế kỷ trước bằng máy bay: loạt ảnh đặc sắc do cựu binh Mỹ Ken Thompson thực hiện trong thời gian đóng quân ở nơi đây. Bộ ảnh Nha…

lên đầu trang