Cụm công nghiệp Sông Cầu

Cụm công nghiệp Sông Cầu: Sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5

Ngày 6-3, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra tiến… Đọc thêm

08/03/2018