Công ty KN Vạn Ninh

Vạn Ninh khánh thành nhà máy điện mặt trời 100 MWp

Ngày 26/12/2020, tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển… Đọc thêm

28/12/2020