Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa

ban dau gia cong ty co phan do thi ninh hoa
09/11/2018 12:06

Sở Tài Chính Tỉnh Khánh Hòa: Thông báo Bán đấu giá Cổ phần nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo…

lên đầu trang