Thứ bảy, 31/07/2021

Cồn Ngọc Thảo Nha Trang

Cồn Ngọc Thảo nằm giữa sông Cái Nha Trang
29/12/2020 09:12

Nhà đầu tư này đi, nhà đầu tư khác đến, nhưng từ năm 1997 đến nay, dự án Khu đô thị mới Ngọc Thảo (phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) vẫn chưa triển khai….

Một mảng lớn bê tông xi măng mặt cầu bị sụt và rớt xuống sông sáng 6-10.
08/10/2018 12:16

Dự án xây dựng cầu Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang đã có từ năm 2015 nhưng đến nay chưa được triển khai. Hiện tại, cây cầu cũ bằng bê tông do…

lên đầu trang