Chuyển nhượng một phần đất Nha Trang

Cũng giống như các địa phương khác, việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất tại Khánh Hòa là tương đối phức tạp vì phải hoàn thành việc tách thửa trước
04/11/2018 12:42

Chuyển nhượng một phần Quyền sử dụng đất không chỉ là để tặng cho, thừa kế mà còn giúp thuận tiện trong việc mua bán trong trường hợp đất có diện tích lớn. Để…

lên đầu trang