Thứ bảy, 31/07/2021

Chuyển nhượng đất nông nghiệp

14/09/2018 03:48

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận mới) Trình tự thực hiện Thời hạn giải quyết:…

lên đầu trang