Chung cư 40 tầng Nha Trang

Điều chỉnh gần 2.000 m2 đất hỗn hợp để xây chung cư 40 tầng

Gần 2.000 m2 đất được quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp có tầng cao xây dựng tối đa 17… Đọc thêm

% ngày trước