fbpx
Đang xem từ khóa "Chợ Đầm Nha Trang"

Chợ Đầm Nha Trang

Tiểu thương ở chợ Đầm: Sẽ được hỗ trợ gần 7 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang đã đồng ý với phương án tăng mức hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, nhằm tạo thêm điều kiện để các tiểu thương nhanh chóng chuyển vào chợ Đầm mới, ổn định buôn bán. Tuy nhiên, chỉ áp dụng đối với các hộ chuyển…