Thứ bảy, 31/07/2021

Cầu Sắt Nha Trang

26/02/2018 12:06

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Theo đó, dự án sẽ được xây dựng…

lên đầu trang