Cầu Hà Dừa Diên Khánh

Cầu Hà Dừa Diên Khánh, nơi bắt đầu Tỉnh lộ 2 Khánh Hòa
09/12/2018 09:32

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Tỉnh lộ 2. Dự án Tỉnh lộ 2 Khánh Hòa sẽ đi từ cầu Hà Dừa đến cầu Đôi, thuộc huyện…

lên đầu trang