Thứ tư, 04/08/2021

Cát tặc Cam Ranh

'Cát tặc' vẫn vô tư đào xới hồ thuỷ lợi ở Khánh Hoà
23/07/2020 09:35

Bất chấp việc lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lí khai thác tài nguyên ở huyện Cam Lâm, từng đoàn xe ben…

lên đầu trang