Cấp sổ đỏ cho nhà giấy tay

Mua nhà giấy viết tay có giống như ngồi trên đống lửa?
05/07/2017 09:59

Hỏi: Gia đình tôi hiện đang sinh sống trên mảnh đất mua lại của 1 gia đình khác từ ngày 26/9/1986 (chỉ có giấy tờ viết tay giữa hai bên). Đến nay chúng tôi…

lên đầu trang