Cách tách thửa đất nông nghiệp ở Khánh Hòa

Cũng giống như các địa phương khác, việc chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất tại Khánh Hòa là tương đối phức tạp vì phải hoàn thành việc tách thửa trước
04/11/2018 12:42

Chuyển nhượng một phần Quyền sử dụng đất không chỉ là để tặng cho, thừa kế mà còn giúp thuận tiện trong việc mua bán trong trường hợp đất có diện tích lớn. Để…

Nắm rõ các điều kiện tách thửa đất ở Khánh Hòa để dễ dàng phát triển thêm quỹ đất dùng cho nhiều mục đích khác nhau
02/11/2018 06:23

Trả lời các câu hỏi liên quan đến điều kiện tách thửa đất ở Khánh Hòa, UBND tỉnh đã có các Quyết định: 32/2014/QĐ-UBND, 13/2015/QĐ-UBND, 30/2016/QĐ-UBND và 23/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu…

lên đầu trang