Các trường hợp được cấp Tái định cư

Các trường hợp được cấp Tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Từ nhiều năm nay, việc hỗ trợ, đền bù cấp đất tái định cư khi Tỉnh, Thành phố có quyết… Đọc thêm

% ngày trước