Thứ bảy, 31/07/2021

Bờ kè Vĩnh Phương

11/06/2020 02:04

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã,…

lên đầu trang