Thứ hai, 26/07/2021

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh lộ 3 Nha Trang đã hư hại nhiều đoạn
02/04/2019 12:37

Dự án Tỉnh lộ 3 Nha Trang tuy đã được UBND Tỉnh Khánh Hòa cho phép triển khai từ năm 2016 nhưng vẫn chưa thể khởi công xây dựng vì chưa có kế hoạch…

lên đầu trang